Podstawowe informacje

  • Trening trwa 60 minut.
  • Grupa liczy maksymalnie 4 osoby.
  • Trenujemy 1 raz w tygodniu.
  • Koszt to 40 zł za trening.

Opis programu

Oferta Perfect Football dla dzieci w wieku 9 – 10 lat. W tym wieku dzieci wchodzą w drugą fazę tzw. rozwoju wczesnoszkolnego.

Pod względem fizycznym charakteryzuje się ona rozwojem siły, mocy, zwinności, wytrzymałości.

Na zajęciach piłkarskich w Perfect Football dla tej grupy wiekowej kładziemy nacisk na rozwój zdolności psychoruchowych.

Nasze zajęcia ukierunkowane są na naukę indywidualnych umiejętności piłkarskich poprzez zabawy i ćwiczenia z piłkami.

Duży nacisk kładziemy na kształtowanie koordynacji ruchowej z piłkami i bez piłek.

Prowadzone na naszych treningach ćwiczenia czucia piłki to fundament późniejszych popisów technicznych, które wzbudzają podziw i uznanie wśród kibiców.

Wprowadzamy rywalizacje w pojedynkach 1x1 i 2x1.

Dbamy o równomierny rozwój fizyczny dziecka.